ประชุมสงกรานต์ขอนแก่น ปี 63 “ซิดแทนสาด Heal The World”

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 โดยมี รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น (นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ, นายมนตรี สิงหปุณณภัทร) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักสวัสดิการสังคม นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผอ.ส่วนโยธา นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมได้หารือการเตรียมจัดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ซิดแทนสาด Heal The World”

สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤติระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลดระดับลงต่ำสุดในรอบ 53 ปี เท่าที่มีเขื่อนมา ซึ่งคาดว่า จังหวัดขอนแก่นจะได้รับผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ ดังนั้น ในปี 2563 นี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิดจัดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว “ซิดแทนสาด Heal The World” เพื่อรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ (ประเพณีที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา) แบบประหยัดน้ำ รวมไปถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล เยียวยา รักษา ฟื้นฟูโลกของเรา ช่วยกันบรรเทาและรักษาโลกของเราให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่าพวกเราจะไม่ส่งต่อโลกที่บอบช้ำสู่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจ มีจิตสำนึกของการรักษ์ธรรมชาติ

สำหรับการจัดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 กำหนดการจัดงานระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2563 ณ บริเวณบึงแก่นนคร และ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์จากแยกถนนมิตรภาพไปจนถึงแยกถนนหน้าเมือง) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจและมี อาทิ “เกาะรักษ์โลก” (พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับและพระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โดยการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ) กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน “ลานแซ่บนัว ครัวอีสาน” (ทานฟรี 10 สุดยอดอาหารอีสาน เช่น ส้มตำลาว ลาบเนื้อ ซุปหน่อไม้ อ่อมไก่ ต้มแซ่บกระดูกหมู หมกเห็ด อุเพี้ย หมูแดดเดียวทอด ย่างพวงนม นึ่งปลาจิ้มแจ่ว เป็นต้น กิจกรรม “ส้มตำ รำซิ่ง” รวมไปถึงกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีทำบุญตักบาตร ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ รำวงย้อนยุค การเล่นคลื่นมนุษย์ คอนเสิร์ตศิลปินดัง และพิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่

ทั้งนี้ จะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 “ซิดแทนสาด Heal The World” เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและลงรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้งประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอให้ประชาชนชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวได้รับทราบในโอกาสต่อไป