นายก ขก.ให้สัมภาษณ์มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5-อัคคีภัยตรุษจีน

นายก ขก.ให้สัมภาษณ์มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5-อัคคีภัยตรุษจีน

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อการวางมาตรการเข้มป้องกันอัคคีภัยช่วงตรุษจีนและมาตรการลดฝุ่น PM 2.5

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อเรื่องการวางมาตรการเข้มป้องกันอัคคีภัยช่วงตรุษจีนและมาตรการลดฝุ่น PM 2.5 ในระยะยาว

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีการวางมาตรการแผนระยะยาว เรื่องฝุ่น PM 2.5 โดยการควบคุมการก่อสร้าง ,ความสะอาดถนน ,เรื่องจัดเก็บขยะ แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น ส่วนการเปิด-ปิดโรงเรียนในสังกัด ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารแต่ละโรงเรียน ส่วนมาตรการในช่วงเทศกาลตรุษจีนในช่วงระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 เทศบาลนครขอนแก่น จึงมีความห่วงใยและให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพราะเนื่องจากเทศกาลตรุษจีน ตามประเพณีปฏิบัติของชาวไทยเชื้อสายจีน จะมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษ โดยการจุดธูปเทียนบูชาเซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัดตามศาลเจ้า ศาลหลักเมือง อาคารในย่านธุรกิจ หรือบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และในบางพื้นที่อาจมีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลดังกล่าว โดยการจุดพลุ ประทัด อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนอุบัติภัยขนาดใหญ่ได้

ดังนั้น เทศบาลนครขอนแก่นขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษในการจุดธูปเทียนบูชา เซ่นไหว้ เผากระดาษเงิน กระดาษทอง ตลอดจนการจุดประทัด ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอัคคีภัย รวมไปถึงการลดปริมาณการใช้และการเผา เพื่อลดการเพิ่มฝุ่นในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งการป้องกันที่ดีคือลดปริมาณการใช้ โดยใช้ธูปขนาดสั้น ลดปริมาณการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง ให้น้อยลง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นขณะจุดธูปหรือเผา เมื่อจุดแล้วดับหรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น ควรจุดในที่อากาศถ่ายเท เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากควันธูปที่อาจตกค้างได้ ซึ่งหากได้สัมผัส อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. (วันนี้) เทศบาลนครขอนแก่น เตรียมเปิดเครื่องหุ่นยนต์พ่นน้ำ ดักฝุ่น PM 2.5 จากควันธูปเทศกาลตรุษจีน ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น

ท้ายนี้ หากประชาชนพบเห็นเหตุการณ์อัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน สามารถแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ 043-221184 / สถานีดับเพลิงเมืองเก่า 043-224625 / สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู 043-234583 / สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง 043-234581 / ศูนย์ อปพร.(ชัยพฤกษ์ ) 043-220301 หรือสายด่วนสายด่วนดับเพลิง 199 ตลอด 24 ชั่วโมง