หารือมิติใหม่สร้างอาชีพ-รายได้ใหม่ให้คนขอนแก่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วมหารือกับเครือข่ายเพื่อหาแนวทางพัฒนาอาชีพใหม่ รายได้ใหม่ให้กับคนขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ อธิการบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,นายกมลพงศ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ,นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด(KKTT) และตัวแทนบริษัท GRAB เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมอาชีพ ใหม่ๆ สร้างรายได้ใหม่ ๆ ให้กับคนในท้องถิ่นมากขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งมีโครงการจัดตั้งครัวกลางในจังหวัดขอนแก่น เช่น เมนูดังๆ จาก กทม. หรือจังหวัดอื่น โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปซื้อถึง กทม. สามารถซื้อที่ขอนแก่นได้เลย

สำหรับความคืบหน้า ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป