ทน.ขก.ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

ทน.ขก.ร่วมงานพิธี “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” :

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นผู้นำคณะตัวแทนพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม องค์กร

“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เป็นวันที่พระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา เป็น "วันกองทัพไทย" เรียกกันอีกอย่างว่า "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ "วันยุทธหัตถี" เป็นวันรัฐพิธี แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ