นครขอนแก่น ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ วันกองทัพไทย ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.30 น. ณ มณฑลพิธีลานสวนสนาม มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมคณะพนักงานเป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิบัติญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย 18 มกราคม 2563 โดยมี พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สโมสร ชมรม ภาคเอกชน ประชาชน สมาชิกครอบครัวของทหาร และญาติทหารใหม่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับความสำคัญของ “วันกองทัพไทย” เมื่อปีพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชา ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย รัฐบาล จึงกำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันกองทัพไทย” “วันยุทธหัตถี” และ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” นอกจากนี้ ยังเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ และยังเป็นวันที่ให้เหล่าทหารได้สำนึกในบุญคุณของอดีตทหารหาญที่ได้เสียสละชีวิต เลือด เนื้อ เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ และได้ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ซึ่งเป็นธงประจำหน่วยทหารที่มีความสำคัญยิ่ง และถือว่าเป็นตัวแทนขององค์พระมหากษัตริย์