ร่วม“งานสานสัมพันธ์และฉลองตรุษจีน ประจำปี 2563”สถาบันขงจื่อ

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ “งานสานสัมพันธ์และฉลองตรุษจีน ประจำปี 2563” พร้อมยังได้รับเกียรติจาก นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นผู้กล่าวแสดงความยินดี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติมากมาย นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดีกับสถาบันขงจื่อ โดย ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสถาบันขงจื่อ และ รศ.ดร.หู หลิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีนสถาบันขงจื่อ เป็นผู้รับมอบ

“งานสานสัมพันธ์และฉลองตรุษจีน ประจำปี 2563” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน และในโอกาส 40 ปีการทรงอักษรภาษาจีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทยจึงร่วมกับสถาบัน (ห้องเรียน) ขงจื่อในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น และเมืองพัทยา จัดงานสานสัมพันธ์และฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2563 เพื่อสานสัมพันธ์อาสาสมัครชาวจีนที่ประจำในสถานศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างที่อยู่ไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น