“สานสัมพันธ์น้องพี่ มิตรไมตรี 4 องค์กร ประจำปี 2563”

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนโสตศึกษา นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่ มิตรไมตรี 4 องค์กร ครั้งที่ 13” ซึ่งประกอบด้วย ชมรมผู้สูงอายุขอนแก่น , สมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุขอนแก่น , ชมรมครูบำนาญขอนแก่น และชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ทั้ง 4 องค์กร ตลอดทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ในการนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นทั้ง 4 องค์กร อีกด้วย

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าว ชื่นชมถึงความสามัคคี ความร่วมมือ ร่วมใจทั้ง 4 องค์กร ซึ่งถือได้ว่าหายาก นับว่าเป็นความโชคดีของชาวขอนแก่น ที่หลายฝ่าย หลายหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ ได้จัดตั้งรวมกลุ่มกันอย่างแน่นแฟ้น ไม่ว่าจะเป็น 8 องค์กรเศรษฐกิจ , 24 องค์กรจีน หรือความร่วมมือระหว่าง 5 เทศบาล นับได้ว่าเป็นจุดแข็งของเมืองขอนแก่น และในฐานะของลูกหลานของเมืองขอนแก่นต้องขอขอบคุณทุกท่าน ผู้สร้างคุณงามความดีเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับลูกหลานชาวขอนแก่น และโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง นึกคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการ