เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมจัดงานสวนเรืองแสง 2020 :

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด “งานสวนเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชา 2020” โดยมีนายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นายทศพล วงศ์อาษา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ,นายมานพ ช่องตะคู ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นางสุรางค์ พาน้อย ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการสังคม ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,นายอภิชาติ วิศิษฐารักษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างฯ ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลย์ชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง ,นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในการนี้ด้วย

สำหรับงานสวนเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชา 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น เป็นการเนรมิตแสงไฟระยิบระยับกว่าล้านดวง จำนวน 5 โซน คือ โซนดั่งเทพแดนทิพย์ ,โซนเถลิงศก อำนวยชัย ,โซนเฉลิมฉัตรสโมสร ,โซนรัศมีดาราฉาย และโซนปกเกศราษฎร์ประชา ซึ่งมีการแสดง Light and Sound จำนวน 3 รอบ คือ เวลา 19.30 น. ,เวลา 20.30 น. และ เวลา 21.30 น. (ใช้เวลารอบละ 30 นาที) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลไปยังประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวได้รับทราบ เทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดการลงพื้นที่รอบสื่อมวลชน ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 นี้ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. โดยมีการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ,ชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ ,การแสดงละครประกอบเพลงชุดพระสุธน-มโนราห์ และกิมมิกพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ นอกจากนั้นยังมีมหกรรมอาหารรสเลิศที่ผ่านการตรวจด้านสุขอนามัย และการจำหน่ายสินค้า DIY สินค้าทำมือ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 และได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนผู้มาร่วมงาน ได้จัดให้มีจุดบริการปฐมพยาบาล รถฉุกเฉิน ห้องน้ำ-รถสุขาเคลื่อนที่ ตลอดจนการจัดกำลังทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ของเทศบาล และเจ้าหน้าทีจากภาคีเครือข่าย ตลอดจนการติดตั้งกล้องวงปิดทั่วบริเวณงาน

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยว ชมความงดงามระยิบระยับแห่งแสงไฟนับล้านดวงในงานสวนเรืองแสงเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชา 2020 ระหว่างวันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น

รวมไปถึงในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ 2020” ภายใต้แนวคิด “ขอนแก่นเคาท์ดาวน์ ฉลองครบรอบ 22 ปี KhonKaen Coundown Celebration of 222 Years” สนุกสนานกับการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ Big Ass , Lomosonic , Tattoo Colour , Greasy Cafe และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ณ เวทีกลาง บริเวณถนนศรีจันทร์ ช่วงประตูเมือง พร้อมร่วมนับถอยหลังเคาท์ดาวน์สู่การขึ้นศักราชใหม่ และปิดท้ายกิจกรรมแห่งการเสริมสิริมงคลเพื่อต้อนรับปีใหม่กับพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น