เทศบาลขอนแก่นขอบคุณเจ้าภาพ208โรงทานในงานบุญคูนเมือง62

เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทาน ในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมีโรงทานจำนวนทั้งสิ้น 208 โรงทาน

-วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ,เวลา 12.00 น. และ เวลา 16.30 น.

-วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. และ เวลา 16.30 น.

-วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. (โรงทานเจ)

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้มีจิตศรัทธา และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่าน พร้อมครอบครัว มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป