ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นำคณะร่วมงานวันชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นำพนักงานเทศบาลและพี่น้องชุมชนร่วมงานวันชาติไทย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความ สำคัญของวันชาติไทย ณ บริเวณลานสวนสนามค่ายศรีพัชรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 23 จังหวัดขอนแก่น

โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานวันชาติไทยรวมพลังมวลชนคนขอนแก่น นำผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนขาวขอนแก่นกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ประกาศเจตนารมณ์ในอันที่จะสรรค์สร้างวินัยของคนในชาติพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุข เพื่อให้บ้านเมืองเกิด ความสงบสุข มีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและร่วมพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ให้คนไทยได้รักชาติไทย ร่วมกันปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยร่วมกันด้วย จากนั้นทหารกองผสม 225 หน่วย รวม 3,000 คน เดินสวนสนามต่อหน้าประธาน การแสดงแสนยานุภาพของกองทัพทหาร การเคลื่อนขบวนรถถัง กองพันทหารม้าที่ 6 ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่จากกองบินตำรวจ บินวนรอบพิธีโปรยดอกดาวเรืองในงานด้วย จากนั้น พลตรี ปราโมทย์ นาคจันทึก ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ได้กล่าวถึง ความสำคัญของวันชาติไทย ว่าจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ถือวันพระราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 ทั้งนี้ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ได้มีการประกาศให้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรตลอดจนเป็นวันชาติไทย และเป็นวันพ่อแห่งชาติ