ชูถนนข้าวเหนียวขอนแก่น จ่อตีทะเบียนมรดกวัฒนธรรมต่อยูเนสโก

“ขอนแก่น...เจ๋งจริง” กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชูสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว หนึ่งในประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้(Intangible Heritage) ของมวลมนุษยชาติเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอต่อต่อองค์การยูเนสโก (‎UNESCO)

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ให้สัมภาษณ์กับคุณพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม/ที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะ ซึ่งมีนางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มาร่วมให้ข้อมูลฯ และให้กำลังใจ เกี่ยวกับประเด็นข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “สงกรานต์” แบบฉบับของชาวขอนแก่น ภายใต้การจัดงานชื่อว่า “สุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว”เพื่อเสนอต่อยูเนสโกในลำดับต่อไป

สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินโครงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “สงกรานต์” เพื่อเสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ( United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) หรือ ยูเนสโก (UNESCO) โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งและคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมพิจารณาให้ความเห็นชอบขอขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากตัวแทนของแต่ละภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ (พระประแดง) และจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้พิจารณาจากผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาประเพณีสงกรานต์อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นมีความโดดเด่นและสร้างอัตลักษณ์ในการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์มาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ดำเนินโครงการรวบรวมและจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “สงกรานต์” โดยถือได้ว่า เป็นการมอบโอกาสที่ดีให้กับจังหวัดขอนแก่น เพื่อที่จะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้(Intangible Heritage) ของมวลมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโก(‎UNESCO) ซึ่งคาดว่าจะรวบรวมส่งผลงานทั้งหมดให้กับองค์การยูเนสโก(‎UNESCO) ประมาณเดือนมีนาคม 2563 หากผลการพิจารณามีความคืบหน้าเป็นอย่างไร เทศบาลนครขอนแก่นจะได้นำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป