นายกนครขอนแก่น ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานและพนักงานเทศบาลนคร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2562 ให้สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธี เข้ารับพระราชทานพระกฐินพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปทอดถวายพระภิกษุสงค์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอามหลวง วัดศรีจันทร์(ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

และได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน พี่น้องชุมชน อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนชาวขอนแก่น เข้าร่วมพิธีถวายผ้า พระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินจำนวน 1,948,488 บาท โดยประมาณ ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุงศาสนาต่อไป ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย