นายกนครขอนแก่นแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาเมืองกับ บ.มิตรผล

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับคณะจากบริษัทมิตรผล พร้อมด้วย นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พัฒนาเมืองขอนแก่น จำกัด หรือ KKTT เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายทิศทางการพัฒนาเมืองขอนแก่น

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวถึงนโยบายในการขับเคลื่อนเมืองขอนแก่น ภายใต้แนวคิดหลัก คือ “ก้าวสู่ความเป็น Smart City” นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาเมือง คือ “ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย” ด้วยการเน้นย้ำถึงการออกแบบตึกอาคารดังกล่าวให้มีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสานแต่ก็มีความร่วมสมัยอย่างลงตัว ซึ่งทางเทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับภาคีเครือข่ายในการปลุกฟื้นย่านเศรษฐกิจถนนศรีจันทร์ให้กลับมามีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น คาดหวังว่า บริษัทมิตรผล จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะผลักดันให้เมืองขอนแก่นมีการส่งเสริมการลงทุน หรือการสร้างเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับคนขอนแก่นและชาวอีสานต่อไป

สำหรับบริษัทมิตรผลนั้น ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดขอนแก่นในการเป็นฐานของธุรกิจโรงงานน้ำตาลในภูมิภาคอีสาน ซึ่งขอนแก่นจะกลายเป็นเมืองใหม่บนเศรษฐกิจชีวภาพและนวัตกรรมแบบครบวงจรหรือ “ไบโอโพลิส” (BIOPOLIS) โดยทุ่มเงินลงทุนซื้อตึกร้าง 28 ชั้นใจกลางเมืองขอนแก่น