ขอนแก่นพร้อมคณะมอบรถจักรยานยนต์สนับสนุนงานกาชาด ปี 62

ขอนแก่นพร้อมคณะมอบรถจักรยานยนต์สนับสนุนงานกาชาด ปี 62 :

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.15 น. ณ สำนักงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ,นางเบญญาภา พัชรพิบูลชัย ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้มอบรถจักรยานยนต์ มูลค่า 38,000 บาท ให้สภากาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมี นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

สำหรับงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2562 ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสาธิตการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากประเทศสมาชิกกลุ่มน้ำโขง ไทย จีน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา , นิทรรศการไหมไทยและไหมอาเซียน , การประกวดผ้าไหม ,การประกวดนางงามไหม ,การแสดงดนตรี,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากไหมและสินค้า OTOP ,การออกร้านกาชาด เป็นต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น