เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10”

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรม“เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 10”

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมาย นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลฯ เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ

กิจกรรม “เรารักขอนแก่น” จัดขึ้นเพื่อเป็นการพบปะหารือแลกเปลี่ยน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องต่างๆ ของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ในการที่จะร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ซึ่งการงานเรารักขอนแก่น ครั้งนี้มีผู้มาร่วมเป็นจำนวนมาก และการจัดกิจกรรม "เรารักขอนแก่น" ครั้งต่อไป จะจัดในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง และสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ