ทน.ขก.ประชุมเตรียมบุญคูนเมือง62“ขอนแก่น222ปีศาลหลักเมือง63ปี”

ทน.ขก.ประชุมเตรียมบุญคูนเมือง62“ขอนแก่น222ปีศาลหลักเมือง63ปี” :

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี ,นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี , นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี , ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ภายใต้แนวคิด "ฉลองเมืองขอนแก่นครบ 222 ปี และ สมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 63 ปี" โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 222 ปี 2.เป็นการบูชาสักการะศาลหลักเมืองในวาระที่ครบรอบ 63 ปี 3.เป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติ 4.เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5.เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

-วันที่ 2 ธันวาคม 2562 พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา

-วันที่ 3 ธันวาคม 2562 พิธีสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 63 ปี (พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ,รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น 2,222 คน ,พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี ,พิธีสวดนพเคราะห์ ,กิจกรรมโรงทาน)

-วันที่ 4 ธันวาคม 2562 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นและการนั่งภาวนาอธิษฐานจิต 2,222 คน ,กิจกรรมโรงทาน

-วันที่ 5 ธันวาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตรวันชาติ ,กิจกรรมโรงทานเจ

-วันที่ 6 ธันวาคม 2562 พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิม

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนชาวขอนแก่นและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมในงานบุญคูนเมืองขอนแก่น ประจำปี 2562 "ฉลองเมืองขอนแก่นครบ 222 ปี และ สมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 63 ปี" ระหว่างวันที่ 2 – 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น