รองนายกฯ รับมอบเข็มพระราชทานที่ระลึก พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้ารับมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกในพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น พร้อมกันนั้นนายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้เป็นผู้แทนของเทศบาลนครขอนแก่น ในการรับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และมีนายสมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พันเอกสมบูรณ์ ณ หนองคาย เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 23 พ.ต.อ.จรูญ นวมทอง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยะปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ พลชา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย

สำหรับจังหวัดขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 45 เมื่อปี พ.ศ. 2518 รวมเป็นระยะเวลา 44 ปี มีอาสาสมัครทั้งสายการแพทย์ สายการสาธารณสุข และสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 3,896 คน และในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้แทนเข้ารับเข็มพระราชทานที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น และในการรับเสด็จครั้งนี้มีความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ เนื่องจากได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่า

ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นสิริมงคลแก่กรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในนามเลขานุการ พอ.สว. จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดพิธีมอบเข็มพระราชทานที่ระลึกแก่กรรมการ อนุกรรมการ พอ.สว.จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ที่ยังไม่เคยรับพระราชทานเข็มที่ระลึกดังกล่าวมาก่อน จำนวน 51 คน และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินการรับเสด็จองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจำนวน 50 หน่วยงาน