นายก ขก.ให้สัมภาษณ์ LRT เปลี่ยนขอนแก่นให้อะไรมากกว่าที่คิด

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ทีมข่าวไทยพีบีเอสขอนแก่น เกี่ยวกับประเด็น “สมาร์ทซิตี้เมืองขอนแก่น (Smart City) กรณีศึกษารถไฟฟ้ารางเบา LRT” ว่าสำหรับแนวคิดการทำงานในการดำเนินโครงการ“สมาร์ทซิตี้เมืองขอนแก่น (Smart City) เกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และ หน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดขอนแก่น โดยที่จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือก 1 ใน 7 จังหวัดให้เป็นสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทย ประกอบกับยังเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น ตลอดจน Smart Mobility ยังเป็น 1 ใน 7 Smartของเทศบาลนครขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจราจร มีการศึกษาเรื่องระบบไฟฟ้ารางเบา LRT ทั้งหมด 5 สาย และเลือกนำร่อง 1 เส้นทาง คือ สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) มีระยะทาง 26 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้เห็นชอบและมอบผลการศึกษาให้จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อมาจังหวัดขอนแก่นได้ส่งมอบให้เทศบาล ทั้ง 5 แห่ง (เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลเมืองเก่า และเทศบาลตำบลท่าพระ) เพื่อไปดำเนินการและบริหารจัดการ ซึ่งเป็นแบบหลักการพึ่งพาตนเองไม่เป็นภาระแก่รัฐบาลด้านงบประมาณ โดยวิธีการระดมทุนของ 5 เทศบาล และภาคเอกชนให้การสนับสนุนการดำเนินการที่ว่านี้จะมีความคิดต่างจากพื้นที่อื่นนั่นก็คือเราตั้งใจที่จะเป็นเมืองที่จะผลิตรถรางเอง โดยซื้อ Know how และเทคโนโลยี ในการผลิตจะต้องสร้างคนเพื่อรองรับและจะต้องนำระบบการศึกษาเข้ามาสนับสนุน และที่สำคัญโครงการนี้จะสามารถเชื่อมโยงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองขอนแก่นอย่างมากมาย นอกจากนั้นยังส่งผลดีต่อระบบการศึกษาของเด็กขอนแก่นเด็กอีสานจะมีงานทำที่ขอนแก่น ไม่ต้องไม่พลัดพรากถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำงานที่อื่น ตลอดจนส่งผลดีต่อรายได้ของประชากรและ GDP ของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นร่วมมือกับเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สถาบันการศึกษา และเครือข่ายขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ได้ขอรับบริจาครถไฟฟ้ารางเบามือสองเบาสอง หรือ แทรมน้อย จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนจากของจริง ถึงแม้รถที่ได้มาจะเป็นรถเก่ามือสองแต่เป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งทางฮิโรชิมาที่เป็นผู้มอบยังมีการใช้งานรถคันนี้และได้ทำซ่อมบำรุงรักษาให้คงสภาพที่สามารถใช้งานได้จริงก่อนที่จะมอบให้จังหวัดขอนแก่น โดยในปัจจุบันรถดังกล่าวอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่จะต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมในการพัฒนาระบบรองรับ และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนจากของจริง ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดทางเทคโนโลยี ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะมีการออกแบบจะนำรถไฟฟ้าหรือแทรมน้อยวิ่งรอบบึงแก่นนคร เป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร เพื่อเป็นการทดลองต่อไปในอนาคต

ท้ายสุดนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า นอกจากที่ขอนแก่นมีแนวคิดในการดำเนินโครงการการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา LRT สายเหนือ-ใต้ (สำราญ-ท่าพระ) เพื่อเป็นระบบรางแห่งการพัฒนาแล้วนั้น เรายังจะมีโครงการพัฒนาพื้นที่ใหม่ซึ่งเป็นของ TOD ของรถไฟฟ้ารางเบา ดังนั้นระบบรางของเมืองขอนแก่นทั้งสองพื้นที่กำลังจะเกิดการพัฒนาคู่ขนานกันไปโดยใช้ระบบรางเป็นตัวเชื่อมโยง ระบบรางของเมืองขอนแก่นจึงเป็นระบบรางเพื่อเป็นการเปลี่ยนเมือง อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันทำงานของทั้งคณะซึ่งเป็นรูปแบบของขอนแก่นโมเดล เทศบาลนครขอนแก่นขอเน้นย้ำว่าไม่ได้ทำเพียงเพื่อได้ทำเท่านั้น