รองนายก ขก.นำทีมล้างถนนบรรเทาฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน

รองนายก ขก.นำทีมล้างถนนบรรเทาฝุ่นละอองไม่เกิน 2.5 ไมครอน : วันอังคารที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี ปล่อยขบวนทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดถนน พร้อมด้วยนายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมด้วย

การปล่อยขบวนทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) เพื่อรณรงค์ทำความสะอาดถนนวันนี้เป็นวันแรก เป็นหนึ่งในมาตรการการเตรียมความพร้อมเรื่องลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามแนวทางของทางจังหวัดขอนแก่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้เทศบาลนครขอนแก่นดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายในตัวเมือง ที่เป็นสาเหตุให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฟุ้งกระจายไปในอากาศ โดยวันนี้เริ่มต้นที่บริเวณถนนหน้าเมือง ถนนหลังเมือง บริเวณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น หลังจากนี้เทศบาลนครขอนแก่นวางแผนการล้างถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นให้ทั่วถึง ตลอดระยะเวลาฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้

นอกเหนือจากนั้นยังมีมาตรการระยะเร่งด่วน เช่น การกวดขันวัดควันดำในยานพาหนะต่างๆ การหามาตรการลดการเผาในที่โล่งแจ้ง การควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง การจัดระบบแจ้งการปิดเรียนของนักเรียนถึงผู้ปกครองในทันที่เมื่อมีภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตรการระยะปานกลาง เช่น การปลูกต้นไม้ยืนต้นในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น การออกกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศที่จำเป็น เป็นต้น

Saowapha Jaiphet

สุดยอดเทศบาลนครขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น