รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ Spring News เร่งป้องกัน แก้ไขฝุ่น PM 2.5

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน ขอนแก่น-หนานหนิง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน Spring News ประเด็นเกี่ยวกับประเด็นมาตรการในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

สำหรับเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการวางแผนการล้างถนนในเขตเทศบาลให้ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ เพื่อลดปริมาณฝุ่นที่ฟุ้งกระจายในตัวเมือง ที่เป็นสาเหตุให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฟุ้งกระจายไปในอากาศ รวมไปถึงการร่วมกันกับจังหวัดขอนแก่นที่ได้นำเครื่องดูดฝุ่นละออง PM 2.5 “ยักษ์เขียว” ซึ่งมีระบบการทำงาน โดยการดูดเอาอากาศที่มีฝุ่นละอองปะปนมาดักไว้ แล้วปล่อยอากาศสะอาดกลับออกไป นอกเหนือจากนั้นยังมีมาตรการระยะเร่งด่วน เช่น การกวดขันวัดควันดำในยานพาหนะต่างๆ การหามาตรการลดการเผาในที่โล่งแจ้ง การควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง การจัดระบบแจ้งการปิดเรียนของนักเรียนถึงผู้ปกครองในทันที่เมื่อมีภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตรการระยะปานกลาง เช่น การปลูกพืชคลุมดินและต้นไม้ยืนต้นในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น การออกกฎหมายควบคุมมลพิษทางอากาศที่จำเป็น เป็นต้น

ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการเผาในที่โล่ง หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง สามารถแจ้งได้ที่หน่วยงาน โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ คือ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แจ้งที่ ฝ่ายป้องกันฯ 043 221184 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง และในส่วนพื้นที่นอกเขตเทศบาลนครขอนแก่น แจ้งที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น 043 331358 หรือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น 043 237971 หรือ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (ขอนแก่น) 043 246772-3 หรือ ศูนย์ดํารงธรรมขอนแก่น