ดีเดย์ 19ตค.นี้ ทน.ขก.ขอนแก่นพร้อมจัดร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงาน “ขอนแก่นร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 10” พร้อมด้วย นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ และประธานชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู รวมถึงตัวแทนภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี , รพ.ขอนแก่น ,รพ.ราชพฤกษ์ ,รพ,ศรีนครินทร์ขอนแก่น ,วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ฯลฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับ โครงการงานขอนแก่นร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู เครือข่ายขอนแก่นรวมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าวขึ้น รวมถึงกิจกรรม Pink Bra Run ครั้งที่ 2 (Joy Us Joy Run 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จนถึง 19.30 น. โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมภายในที่น่าสนใจมีดังนี้

เวทีเสวนา เรื่องการรักษาที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง โดย รศ.พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์ ,รศ.พญ.สุพินดา คูณมี และ พญ.ธมล ลิ้มธนาคม

ซุ้มต่างๆ ได้แก่

1. WE ลงทะเบียนโดยสำนักการสาธารณสุขและสิงแวดล้อม

2. AWARE

3. CARE โดย

CARE 1ห้องรักษ์ปทุม โดยรพ.ศรีนครินทร์ ตรวจมะเร็งเต้านม

CARE 2 ห้อง Apple Mo โดยรพ.ขอนแก่น ตรวจมะเร็งปากมดลูก

CARE 3 ห้อง Ultrasoun โดยรพ.ราชพฤกษ์ อัลตร้าซาวด์

4. HOPE โดย ชมรมรู้เท่าทันมัจจุราชสีชมพู และ รพ.ราชพฤกษ์ "ร่วมสนุกและรับรางวัล

5. GIVE โรงอาหารโดยชมรมจิตอาสาและรวมพลมัจจุราชสีชมพู

และร่วมชมมินิคอนเสิร์ต โดยศิลปิน ปราโมทย์ วิเลปะนะ ผลงานเพลง “คืนที่ดาวเต็มฟ้า” และ แอ็นท์ อิโมชั่นทาวน์ ผลงานเพลง “เหตุเกิดจากความเหงา” ตลอดทั้งงานตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก “ฟรี”

ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมวิ่ง ร่วมงาน ขอนแก่นรวมใจต้านภัยมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 10 “รู้แล้วป้องกัน รู้ทันปลอดภัย” Pink Bra Run ครั้งที่ 2 รายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งเพื่อซื้อนวัตกรรมปทุมรักษา มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลชุมแพ ต่อไป...สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่...คุณเอ็ม 083-4157990