หารือการบริหารจัดการขยะ

หารือการบริหารจัดการขยะ

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายทศพล วงษ์อาสา ผู้อำนวยการสำนักการช่าง , นางปิยะนุช ปัญจพรรค์ หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน , นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมหารือร่วมกับ 24 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการขยะให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและจังหวัดขอนแก่น