5 เทศบาลร่วมกับ KKTS พิจารณาร่าง MOU พท.ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวฯ

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอุดรตันติสุนทร วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.กฤษวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย คือ กรมธนารักษ์ กรมการข้าวกระทรวงกระเกษตร และ 5 เทศบาลขอนแก่น โดยมีจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานให้คำแนะนำ และพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนการหาพื้นที่ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อเดินหน้าโครงการ Smart City (สมาร์ทซิตี้) ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ)

ซึ่งมีผู้บริหาร อีก 4 เทศบาล ซึ่งประกอบด้วย เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลสำราญ และพลตรีชาติชาย ประดิษฐ์พงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทขอนแก่นทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) ร่วมกันพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ ซึ่งทั้ง 5 เทศบาล มีมติเห็นชอบ และจะได้นำส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย นี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง