รองนายกฯ ติดตามการเตรียมงานประเพณีออกพรรษาฯ ขอนแก่น 62

รองนายกฯ ติดตามการเตรียมงานประเพณีออกพรรษาฯ ขอนแก่น 62

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานติดตามการเตรียมงาน“ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” โดยมีนางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางวทัญญุตา ธวัชโชติผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์ นางเบญญาภา พัชรพิบูบล์ชัย ผอ.ส่วนบริหารงานคลัง ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบา ล ส่วนการงานและพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สำหรับการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่การประกวดฮ้านประทีป การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย กิจกรรมวันพุทธกตัญญู การประกวดสรภัญญะ การแสดงธรรมเทศนา การประกวดฮ้านประทีป กิจกรรมจากชมรมคนใจเดียวกัน พิธีลอยประทีปบูชาน้ำ การทำ Workshop กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติและซุ้มวัฒนธรรม D.I.Y. กิจกรรมทำกระทงคุ้มวัดต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ ทางเดินราชวิถี บึงแก่นนคร ปิดท้ายกิจกรรมกับ ฟรี คอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำชื่อดัง อาทิ เบียร์ พร้อมพงศ์ ( แชมป์ศึกวันดวลเพลง 18 สมัย) คณะหนึ่งเพชร เมืองชัย คณะน้องฟ้า วาทะศิลป์ และบัวรอง วาทะศิลป์ อย่าลืมมาเที่ยวชมงาน ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร และหากมีความคืบหน้าของการจัดงานฯ เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะๆต่อไป