อธิบดีกรมธนารักษ์ ลุยดูพื้นที่ ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลุยดูพื้นที่ ทดแทนศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมราชาวดี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย, นายกฤษวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง , น.ส.ฐิติรัตน์ ศิริชานนท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ , นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ , นายธำรง ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค และคณะ เพื่อหารือแนวทางการหาพื้นที่ทดแทนการตั้งศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอิชวุฒิ ฤทธาภัย ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น , นายกฤษฏิพงศ์ อร่ามรุ่งทรัพย์ ที่ดินจังหวัดขอนแก่น , พลตรีชาติชาย ประดิษพงษ์ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร , นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , นายยุทธภูมิ เย็นสบาย รองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญ , นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือพื้นที่ทดแทนศูนย์ทดลองพันธุ์ข้าวขอนแก่น

หลังจากเมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เข้าพบอธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อร่วมพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุเพื่อดำเนินโครงการ Smart City (สมาร์ทซิตี้) ระยะที่ 1 ก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น เส้นทางนำร่องสายสีแดง (สำราญ-ท่าพระ) ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่ ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ (11 ก.ย.62) เพื่อให้ทางศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ตัดสินใจสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่สุด

Monnipa Cyw

ชาตินื่หรือชาติหน้า

แสดงความคิดเห็น