เทศบาลนครขอนแก่นมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ชช.หลังศูนย์ราชการ 1

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล (ดร.โกเมน กันตวธีระ นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ นางสาวนริสศรา เรืองศร นางสาวภาสินี ธีรภานุ ดร.จันทนภา แสวงการ และนายภาสกร กาญจนวรางกูร) , นางสุรางค์ พาน้อย ผอ.สำนักการสวัสดิการสังคม ,ประธานชุมชน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม และยารักษาโรค ตลอดจนให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัยชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 จำนวน 20 ครอบครัว

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล หากท่านใดประสบเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถติดต่อดังนี้

- ปัญหาน้ำท่วม เหตุต้นไม้ล้ม ติดต่อฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 043 221184 หรือ 199

- เหตุป้ายโฆษณาล้ม/ ติดต่อสำนักการช่าง 043-221578

- เหตุบ้านเรือนพังเสียหาย ติดต่อสำนักสวัสดิการสังคม 043-271210

- ปัญหาการจัดการขยะ ติดต่อสำนักการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 043-424550 หรือศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ 043-271261

- กรณีบาดเจ็บ เจ็บป่วย ติดต่อสำนักการสาธารณสุขฯ 043-424550 ฉุกเฉิน 1669 (รพ.ศูนย์ขอนแก่น ,รพ.ศรีนครินทร์) และ สามารถประสานงานขอรับกระสอบทรายกั้นน้ำได้ที่ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น (ตรงข้ามศาลหลักเมือง)