นายกขอนแก่นร่วมประชุมขบวนแห่สิงโตมังกรงานสมโภชศาลเจ้าฯ

นายกขอนแก่นร่วมประชุมขบวนแห่สิงโตมังกรงานสมโภชศาลเจ้าฯ :

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและในฐานะที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น นำโดย นายสุรัตน์ อมรพงษ์กุล นายกสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น ร่วมประชุมเตรียมการจัดขบวนแห่และการแสดงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในงานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่า-ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น และ เวที 200 ปี ริมบึงแก่นนคร

ดังนั้น เนื่องในวโรกาสแห่งการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทางสมาคมกีฬาเชิดสิงโตมังกรลูกเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น จึงมีแนวคิดในการจัดทำขบวนแห่สิงโตมังกร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน โดยมีไฮไลท์ คือ มังกรจักรพรรดิที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (มีความยาว 110 เมตร และนำเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์) และขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมชมการแสดงต่างๆอีกมาย ทั้งนี้ จะมีขบวนแห่ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดกำหนดการจัดงานในแต่ละวันที่ปรากฎตามเอกสารข้างต้น