เทศบาลฯ ร่วมเปิดงานยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น. ณ สวนรัชดานุสรณ์ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมงานนิทรรศการการแสดงผลงานยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิด พร้อมด้วยหน่ายงานรัฐ เอกชน ประชาชน ชุมชน ร่วมงานครั้งนี้ด้วย

โครงการยกระดับผ้าไหมสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและเกษตรกร ด้วยการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน มาตรฐาน เพิ่มมูลค่า โดยมุ่งหวังที่จะประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ลายผ้าที่มีคุณภาพและแสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไม่ใช่แค่ภายในประเทศ แต่รวมไปถึงภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ทั้งยังรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนที่เชื่อมโยงกับหัตกรรมชาวบ้านในท้องถิ่นต่อไป