ชาวขอนแก่นตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม องค์กรเอกชน พี่น้องชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และพสกนิกรชาวขอนแก่น จำนวน กว่า 1,500 คน ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมมากมาย อาทิ นางศิริพร จังตระกุล ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ,นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมภริยา ,ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ,ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ,อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น ,อธิบดีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ,ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งได้นิมนต์พระเถระ จำนวน 10 รูป (พระธรรมดิลก ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ฝ่ายธรรมยุต – เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายธรรมยุต - เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง ,พระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น – เจ้าอาวาสวัดหนองกุง ,พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น – วัดเทพปูรณาราม ,พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น- เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ,พระครูอรรถสารเมธี เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น- เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม ,พระครูสุธีคัมภีรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง ,พระครูสุธีกิตติวรญาณ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น ,พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายธรรมยุต ,พระครูปริยัติมัชฌิมานุกูล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น และ พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 188 รูป รับบิณฑบาต