นายกนครขอนแก่นประธานเปิดงานมหากุศลเพื่อแม่แผ่เมตตาครั้งที่ 8

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่าขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นและในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ประจำปี 2562 เป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหากุศลเพื่อแม่แผ่เมตตา ครั้งที่ 8" โดยมี นาย มนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดงานมหากุศลเพื่อแม่แผ่เมตตา ครั้งที่ 8 เป็นความร่วมมือของสมาคมปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ,ชมรมสามัคคี 44 ฝ่าย ประทับทรง และ เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีกิจกรรมภายในงานมากมาย ได้แก่ เช่น พิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ,พิธีสักการะองค์เทวะอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ส่งเตี้ยง), การตรวจสุขภาพฟรี , การบริจาคโลหิต ,การมอบทุนการศึกษา ,การมอบเตียงผู้ป่ายให้แก่โรงพยาบาล ,ชุดออกซิเจนช่วยหายใจ ,การมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ, การไถ่ชีวิตโค ,การแจกข้าวสาร-เครื่องอุปโภคบริโภค-ยารักษาโรค ,พิธีประทับทรง ,การเจิมสิ่งของและประสาทพรให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาโรงทาน , การปล่อยนกปล่อยปลา เป็นต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณความร่วมมือของสมาคมปึงเถ่ากง-ม่า ขอนแก่น ,ชมรมสามัคคี 44 ฝ่าย ประทับทรง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม) ที่มีแนวคิดในการจัดงานมหากุศลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะทำให้ทุกคนในสังคมเมืองขอนแก่นได้มีโอกาสร่วมสร้างบุญบารมี มีเมตตาจิต ตลอดจนรู้จักเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับ