เทศบาลประชุมเตรียมพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

เทศบาลประชุมเตรียมพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 :

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี ,ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ,นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ,นางกฤษณา แสนสอาด รองปลัดเทศบาล ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษา และ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวขอนแก่น ร่วมงาน “พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น โดยการแต่งกาย แบ่งออกเป็นดังนี้

-ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก

-จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน

-ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง