ทน.ขอนแก่นประชุมปรับรูปแบบ “เทศบาลนี้มีรัก”สู่เมืองSmart City

ทน.ขอนแก่นประชุมปรับรูปแบบ “เทศบาลนี้มีรัก”สู่เมืองSmart City :

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย , นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น , นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น , ผู้บริหารสถานศึกษา และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “เทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานคุ้มวัฒนธรรม บึงแก่นนคร (ติดตลาดเขียวขอนแก่น) โดยมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน และให้ความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ แอพพลิเคชั่นต่างๆ การชำระภาษี แจ้งบ้านว่าง การจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนหอพัก ความรู้ด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย นอกจากนี้ยังได้ยกการบริการมาให้บริการประชาชนถึงที่ เช่น บริการตัดผม นวดแผนไทย ฉีดวัคซีนสุนัขและแมว แจกต้นไม้ รับซื้อขยะรีไซเคิล ฯลฯ

สำหรับ“โครงการเทศบาลนี้มีรัก ประจำปีงบประมาณ 2562” จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 3.เพื่อเผยแพร่ของเทศบาล 4.เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลและประชาชน โดยนำแนวคิด Smart City มาปรับใช้ และเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ระหว่าง 7 สำนัก/กอง , 11 โรงเรียน , 95 ชุมชน และองค์กรสมาคมต่างๆในสังกัดเทศบาล ตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้