ศูนย์ ICTเทศบาลขอนแก่น เปิดให้เด็กอีสานโชว์ศักยภาพผ่าน Robot

ศูนย์ ICTเทศบาลขอนแก่น เปิดให้เด็กอีสานโชว์ศักยภาพผ่าน Robot :

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ KKICT Robot Challenge 2019 "LRT Transporter" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กและเยาวชนในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ซึ่งมีนางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจ KKICT Robot Challenge 2019 "LRT Transporter" ในวันนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 88 คน 44 ทีม จากโรงเรียน จำนวน 18 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น , โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ,วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ,โรงเรียนเวียงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ,โรงเรียนร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ,โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จังหวัดสระบุรี ,โรงเรียนสกลราชวิทยาลัย จังหวัดสกลนคร ,โรงเรียนจังหารฐิติวิริยาประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด ,โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ ,โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ และ โรงเรียนวัดหนองปล่อง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีรางวัลการแข่งขัน ดังนี้

-รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

-รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบัตร

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น เล็งเห็นว่า ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันที่สูงนั้น เด็กและเยาวชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างศักยภาพของตนเอง โดยเฉพาะในด้านความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี และขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองที่ได้ส่งเสริมบุตรหลานของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดีอันจะเป็นการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ทางจินตนาการให้กับเด็ก ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต