ร่วมพิธีเปิด “งาน Khon Kaen International Auto Expo ครั้งที่ 1”

ร่วมพิธีเปิด “งาน Khon Kaen International Auto Expo ครั้งที่ 1”:

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด “งาน Khon Kaen International Auto Expo ครั้งที่ 1” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

สำหรับการจัดงาน Khon Kaen International Auto Expo ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการพบปะระหว่างบริษัทจำหน่ายรถต่างๆ กับประชาชนเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านยานยนต์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น คาดหวังว่า Khon Kaen International Auto Expo ครั้งที่ 1 จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้มุ่งสู่ความเป็น Mice City อันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาค