นายกนครขอนแก่นร่วมบวงสรวงศาลเจ้าปู่ครูเย็น-โฮมบุญวิทยุFM102

นายกนครขอนแก่นร่วมบวงสรวงศาลเจ้าปู่ครูเย็น-โฮมบุญวิทยุFM102 :

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ครูเย็น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย พี่น้องนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชน และแฟนรายการสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น ร่วมงาน “พิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ครูเย็น และประเพณีบุญเบิกบ้านสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น ประจำปี 2562” โดยเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล จึงได้มีพิธีบวงสรวงศาลเจ้าปู่ครูเย็น พิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 5 รูป จากวัดศรีนวล

สำหรับเจ้าปู่ครูเย็น ตามประวัตินั้นท่านเป็นชาวนครพนม ก่อนย้ายมายังขอนแก่น และนับเป็นผู้มีวิทยาอาคมทางไสยศาสตร์ โหราจารย์ทำนายทายทักโชคชะตาได้อย่างแม่นยำ เป็นหมอยาพื้นบ้าน (ยาสมุนไพร) ซึ่งชาวบ้านโนนทันและชาวขอนแก่นให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก จึงได้มาสร้างศาลบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ซึ่งอยู่ข้างๆ กับศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า อย่างที่เห็นกันมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอชื่นชมพี่น้องนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น ตลอดจนพี่น้องชุมชน และแฟนรายการสถานีวิทยุชุมชนเครือข่ายชุมชนเมืองนครขอนแก่น ที่ได้ร่วมมือมือร่วมใจจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในหน่วยงานอีกด้วย