นายกฯ ให้โอวาทเยาวชนแลกเปลี่ยนโรตารี่

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้โอวาทแก่นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ภาค 3340 โรตารีสากล โดยมี คุณวิมล คชินทักษ ผู้ว่าการภาคนอมินี ( ผวน.) ประธานโครงการฯ นำคณะผู้ปกครองและเยาวชนแลกเปลี่ยน เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่เยาวชน

สำหรับโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน ภาค 3340 เป็นโครงการที่สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างประเทศ ซึ่งในปีนี้ โครงการฯ มีเยาวชนแลกเปลี่ยนทั้งสิ้น จำนวน 28 คน ซึ่งจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ใต้หวัน และแม็กซิโก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับโอกาสที่จะพบปะผู้คนในต่างแดน เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างและเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างมีเป้าหมาย และนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างประโยชน์ให้ตนเองและสังคม ประเทศชาติต่อไป