ทน.ขอนแก่นประเดิมเวทีแรก“เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเราเทิดไท้องค์ราชา”

ทน.ขอนแก่นประเดิมเวทีแรก“เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเราเทิดไท้องค์ราชา”:

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนเทพดำเนิน (ด้านหน้าหมู่บ้านพีเอสโฮม ถนนกลางเมือง) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา เทิดไท้องค์ราชา” (Challence For Change) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร จิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความตระหนักในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี นางวรินทร์พร ณิชาภัทรนารากุล สมาชิกสภาเทศบาล ,นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ สมาชิกสภาเทศบาล ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาล ,นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,พนักงานเทศบาล ,นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านตูม ,ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 100 คน โดยกำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 10 ครั้ง ดังนี้

1.วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 บริเวณถนนเทพดำเนิน (ด้านหน้าหมู่บ้านพีเอสโฮม ถนนกลางเมือง)

2.วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 บริเวณหลังเมรุวัดศรีสว่างโนนทัน

3.วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 บริเวณซอยน้ำทิพย์ หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

4.วันที่ 5 มิถุนายน 2562 บริเวณซอยศรีจันทร์ 25 ศาลาชุมชนศิริมงคล

5.วันที่ 12 มิถุนายน 2562 บริเวณรอบบึงทุ่งสร้าง

6.วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บริเวณถนนหลังมหามงกุฎราชวิทยาลัย (ชุมชนโนนชัย)

7.วันที่ 26 มิถุนายน 2562 บริเวณซอยมะลิวัลย์ 9

8.วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนหลังวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น

9.วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนศรีมารัตน์ 25

10.วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 บริเวณถนนข้างวัดป่าอดุลยาราม