เทศบาลขอนแก่นซักซ้อม จัดทำงบประมาณ ปี 63 อย่างมีส่วนร่วมวันที่สอง

เทศบาลขอนแก่นซักซ้อม จัดทำงบประมาณ ปี 63 อย่างมีส่วนร่วม วันที่สอง

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนครเป็งจาล นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผอ.สำนักการศึกษา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 11 โรงเรียน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและรับนโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล ประจำปี 2563 ซึ่งการประชุมครั้งนี้เน้นด้านการเรียนการศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดงานด้านการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด