เทศบาลนครขอนแก่นประชุมเตรียมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.10 :

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี , ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล , นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม “การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวขอนแก่น และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งจะมีการดำเนินการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณสวนประตูเมืองขอนแก่น โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมภายในงาน ดังนี้

-พิธีบวงสรวง

-พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-รำเทิดพระเกียรติถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-พิธีกดปุ่มเปิดไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และไฟประดับตกแต่งเมืองโดยรอบ

-พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เป็นต้น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นจะได้ประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง และ จะนำเสนอให้ได้รับทราบในลำดับต่อไป