ปลัดนครขอนแก่นร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปลัดนครขอนแก่นร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดธาตุพระอารามหลวง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้นำคณะร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 “พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร”

“พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร” จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ พระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร