เทศบาลนครขอนแก่นร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หน้าสนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล นำคณะพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธี นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี และรับชมถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย งานพระราชพิธีสำคัญกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท.) เผยแพร่แผนการถ่ายทอดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

ในวันที่ 6 พ.ค.เริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 16.10 น.ไปจนเสร็จสิ้นพิธี เวลาประมาณ 17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล ลำดับต่อมา เสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัย มงคล จากนั้นเวลา 19.00-19.30 น. ทรท.ถ่ายทอดสดการแสดงการแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติด้วยโดรน 300 ลำ ณ ท้องสนามหลวง