ม.จุฬาขอนแก่น ร่วมแสดงดนตรีพื้นบ้านในงานดอกคูนเสียงแคน 62 :

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่น โดยการนำของนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมการแสดงวงดนตรีพื้นเมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของอีสานให้มีการอนุรักษ์และสืบสานจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป โดยในวันนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้รับเกียรติการแสดงวงดนตรีพื้นบ้านจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและนักแสดง นักดนตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยในวันพรุ่งนี้ คือ วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ เวทีสวนสาธารณะ 200 ปี บึงแก่นนคร เทศบาลนครขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนชาวขอนแก่น และนักท่องเที่ยว ร่วมชมความสามารถและให้กำลังใจแก่ลูกหลานจากวงสินไซ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมาให้ความสนุกสนาน และอรรถรสแห่งศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562