รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น จัดพิธีรดน้ำดำขอพรผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อแสดงความเป็นสิริมงคล แก่พนักงาน ผู้นำชุมชน ชาวนครขอนแก่น

วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล เนื่องในวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2562 ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น คณะผู้บริหาร นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักกอง หัวหน้าส่วนการงาน และ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมด้วย ประธาน คณะกรรมการ พ่อแม่พี่น้องชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล ร่วมกัน กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารเทศบาล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย

โดยนิมนต์“พระโสภณพัฒนบัณฑิต”เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง และรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน วันสงกรานต์ใกล้เข้ามา ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่น จัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสานเทศกาลดดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2562 สิ่งที่จะขาดและลืมไม่ได้ก็คือ ประเพณีรดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาและขอพรจากญาติผู้ใหญ่ ผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ถือว่าเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงานของ เทศบาลนครขอนแก่น ที่ได้จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี

สำหรับประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มอกอิ่มใจ เต็มไปด้วยรอยยิ้ม การเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นจะรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆ ให้คงอยู่สู่รุ่นลุก รุ่นหลาน ตลอดไป