Bike with the blind ปั่นเพื่อน้องโรงเรียนคนตาบอดขอนแก่น

Bike with the blind ปั่นเพื่อน้องโรงเรียนคนตาบอดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติพร้อมกล่าวต้อนรับ กิจกรรม “ปั่นจักรยาน Bike with the blind งานครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์” ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นใน 4 ภูมิภาค 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นจุดแรกที่ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือน มกราคม 2562 ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น เป็นสนามที่ 3 และมีนักปั่นชาวขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง โดยเส้นทางจะผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็น สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง วัดหนองแวงพระอารามหลวง เป็นต้น

สำหรับกิจกรรม ปั่นจักรยาน Bike with the blind งานครบรอบ 80 ปี เป็นการปั่นจักรยานภายใต้แนวคิด Ride For Sharing เพื่อชวนคนไทยมามีส่วนร่วมในการปั่นจักรยานเพื่อการแบ่งปัน และชมศักยภาพของผู้บกพร่องทางการเห็น ด้วยการปั่นจักรยานไปด้วยกัน รวมถึงการแสดงของผู้บกพร่องทางการเห็นที่เหนือความคาดหมาย “More Than Eyes Can See” โดยการเน้นย้ำการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างให้คนในสังคมมีความเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น