นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นร่วมเปิดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่3

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.09 น. ณ มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดป้ายงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 3 และพิธีอัญเชิญกระถางธูปทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้าประดิษฐาน ณ มณฑลพิธี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ (โป้ยเซียน) ร่วมกับมูลนิธิสมาคมในเครือสมาคมพุทธมามก-สงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทย และสาธุชนผู้ใจบุญจังหวัดขอนแก่น จัดงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 3 ระหว่าง วันที่12มีนาคมถึง 29เมษายน พ.ศ.2562 (รวม49วัน) นำโดยนายชัยสิทธิ์ สิทธิอมรพร ประธานมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ พร้อมคณะกรรมการฯ

สำหรับพิธีเปิดโอ่งน้ำมนต์และพิธีเคลื่อนขบวนสู่สุสานมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ (สุสานบ้านสะอาด) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 น. มีแผนที่เส้นทางขบวนแห่ จากมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศไปยัง สุสานมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศบ้านสะอาด....เส้นทางดังต่อไปนี้ “เลี้ยวซ้ายมือออกเดินทางจากมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ตรงไปประมาณ 50 เมตร ถึงสี่แยกตัดถนนรอบบึง เลี้ยวขวามือ ถึงสี่แยกตัดถนนศรีจันทร์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีจันทร์ ผ่านสี่แยกธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านสี่แยกธนาคารแห่งชาติเก่า ถึงสี่แยกตัดถนนหน้าเมือง(ตึกเตียวฮง) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าเมืองผ่านแยกตัดถนนรื่นรมย์ตรงขึ้นไป ผ่านร้านขอนแก่นปลาตู้ ผ่านด้านหลังศูนย์การค้าแฟรี่พลาซ่า ไปจนถึงสามแยกโรงเรียนอนุบาลสวนสน(เก่า ) แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเหล่านาดี ผ่านโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง (ซ้ายมือ) จะมีรถขบวนรอรับขบวนแห่ขึ้นรถ หน้าสนามกีฬากลาง .......ต่อจากนั้น ออกเดินทางต่อเพื่อข้ามทางรถไฟ ผ่านตลาดศรีเมืองทอง ถึงสี่แยกอุดรเจริญศรี ตัดถนนมิตรภาพ จนถึงสี่แยกใหญ่ตัดถนนเลี่ยงเมือง ให้ตรงไปที่ไปทางชัยภูมิ ซึ่งจะสังเกต ด้านซ้ายมือ เป็นที่ตั้งของศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น และสรรพากรเมืองขอนแก่น ให้ชะลอรถเพื่อกลับรถ ( ประมาณ 300 เมตร) แยกจากถนนใหญ่ เข้าไปซ้ายมือ ประมาณ 500 เมตร เป็นถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะมีป้ายบอกทางสุสาน ฯ

มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ ร่วมกับ มูลนิธิ สมาคม ในเครือสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยและสาธุชนผู้ใจบุญจังหวัดขอนแก่น ขอเชิญร่วมงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2562 - วันที่ 29 เมษายน 2562 รวม 49 วัน เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตไร้ญาติที่ฝังอยู่ใต้ดินมาประกอบพิธีทางศาสนา ส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติต่อไป

#มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศ #เก็บศพไร้ญาติ #ขอนแก่น