เทศบาลนครขอนแก่น ฉีดล้างถนนศรีจันทร์ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

เทศบาลนครขอนแก่น ฉีดล้างถนนศรีจันทร์ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

เทศบาลนครขอนแก่น ฉีดน้ำล้างถนนรอบศาลหลักเมืองขอนแก่น ถนนดรุณสำราญ(หน้าสถานีรถไฟ-ศาลหลักเมือง) ถนนศรีจันทร์ (ศรีจันทร์ตัดมิตรภาพ -ศาลหลักเมือง) เตือนภัยฝุ่นละออง PM 2.5

วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น. ณ บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีฯ ว่าที่ร้อยดีบัญชา สิงห์คำป้อง สมาชิกสภาเทศบาล น.ส.ศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขฯ และตัวแทนจากสำนักการสาธารณสุขฯ ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ เทศกิจ, อปพร.เทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 50 คน รถดับเพลิงฉีดน้ำ 4 คัน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเมื่อเวลา 17.00 น.วัดค่า PM 2.5 ได้ 84 ไมโครกรับ/ลูกบาศก์เมตร เวลา 20.00 น.วัดได้ 86 ไมโครกรับ/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งนายกเทศมนตรีกว่าว่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้ เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้ฉีดล้างถนน เพื่อลดค่า PM 2.5 โดยการฉีดล้างถนน แบบเป็น 3 ทีม ทีมที่ 1 ถนนรอบศาลหลักเมืองและบริเวณฟุตบาท ทีมที่ 2 จากถนนถนนศรีจันทร์ตัดถนนมิตรภาพ - ศาลหลักเมืองขอนแก่น และทีมที่ 3 ถนนดรุณสำราญ หน้าสถานีรถไฟขอนแก่น – ศาลหลักเมืองขอนแก่น

นายกเทศมนตรีกล่าวถึงกิจกรรม Big Cleaning Day ควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ในครั้งนี้ว่า หลังจากที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้ทำการฉีดล้างถนนภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ไปหลายเส้นแล้วนั้น ทำให้ค่า PM 2.5 ลดลง ทำให้ต้องฉีดล้างถนนอย่างสม่ำเสมอ ยิ่งฤดูนี้เป็นฤดูร้อน ทำให้เกิดมีฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้น กว่าว่าฝุ่นละอองเหล่านี้ มันเกิดการสะสม ทำให้คนในพื้นที่ได้รับฝุ่น ทำให้ไม่สบาย ผสมกับสภาพอากาศทุกวันนี้มันร้อนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงอยากให้ชาวเมืองขอนแก่น ร่วมกันรักษาความสะอาดรอบตัวบ้าน โดยหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดและสถานที่ที่มีอากาศร้อนอบอ้าว หากจำเป็นควรป้องกันด้วยการกางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง ใส่เสื้อแขนยาวเลี่ยงแสงแดด ป้องกันเป็น หวัดแดด และโรคผิวหนังในฤดูร้อน