ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินขอนแก่น Money Expo KHONKAEN 2019

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.19 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 Money Expo KHONKAEN 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี , นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน มหกรรมการเงิน Money Expo พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคับคั่ง

จังหวัดขอนแก่น จัดได้ว่า เป็นเมืองที่กำลังเจริญเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการคมนาคมของเมืองขอนแก่น ขณะนี้จะมีการขยายรถไฟรางคู่ เส้นทางจากเดิม กรุงเทพ-ขอนแก่น ต่อไปจนถึงหนองคายเพื่อเชื่อมไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในอนาคตยังมีโครงการรถไฟรางคู่สายใหม่จากบ้านไผ่ – สารคาม –ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกหนึ่งเส้นทาง จากบ้านไผ่ – นครสวรรค์ – ตาก – เมียนมา เพื่อเชื่อมไปยังประเทศอินเดีย นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับการการเติบโตของเมืองยังได้มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่และอาคารจอดรถ สนามบินขอนแก่น และปรับปรุงอาคารเดิม เพื่อเป็นการรองรับผู้ที่มาเยือนยังจังหวัดขอนแก่นกว่า 5 ล้านคน/ปี ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่ 5 ของประเทศไทย เป็นเมือง MICE CITY เป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและสัมมนา / การท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้จังหวัดขอนแก่นได้รับเลือกให้ศูนย์กลางท่าเรือบก เป็นสถานีกระจายสินค้าและจุดพักรถสินค้าขนาดใหญ่ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของภาคอีสาน ซึ่งมี 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น จึงถือได้ว่า เป็นแรงดูดให้ภาคธุรกิจเข้ามาลงทุนในจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนมาก

งานมหกรรมการเงินขอนแก่น ครั้งที่ 1 Money Expo KHONKAEN 2019 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “Digital Orchestra ดุริยางค์ดิจิทัล” โดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรภาครัฐและเอกชนรวม 26 แห่ง เข้าร่วมงานเพื่อนำเสนอบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างครบจงจร พร้อมแคมเปญพิเศษในรอบปี โดยมีเงื่อนไขที่ดีที่สุด ทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด มามอบให้กับประชาชนชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการส่งออก สินเชื่อเพื่อการนำเข้า เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ รวมทั้งการลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ กองทุน ทองคำ โดยหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นสื่อกลางระหว่างธนาคาร และ สถาบันการเงิน กับประชาชนที่เป็นลูกค้ารายย่อย หรือเจ้าของธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ได้มีโอกาสเข้าถึง บริการทางการเงิน แหล่งเงินทุน และ การลงทุน อย่างเท่าเทียมกัน