นายกนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ KTV ประเด็นแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน สถานีโทรทัศน์ KTV ถึงประเด็นสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และการร่วมแก้ไขปัญหาของเทศบาลนครขอนแก่น

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ว่า ในขณะนี้ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นยังน่าเป็นห่วง ซึ่งเป็นขั้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่อนข้างสูง ดังนั้นเทศบาลนครขอนแก่น รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันตามมาตรการในการดำเนินการของทางจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในส่วนของการรับผิดชอบเชิงพื้นที่ และตามภารกิจหน้าที่ โดยในส่วนของเทศบาลได้ทำครอบคลุมครบทั้งในเรื่องสุขภาพของพี่น้องประชาชน

โดยมาตรการแรก คือ การรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวในเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างความตระหนักรู้กับพี่น้องประชาชน มีการเดินรณรงค์แจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง เพื่อให้ตระหนักว่าขณะนี้ สถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ ประชาชนควรตื่นตัวในการดูแลตัวเอง รวมถึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา

มาตรการที่ 2 คือ การลดฝุ่นละออง ได้มีการสั่งการให้สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ให้ควบคุมดูแลและมีช่างคุมงานออกไปตรวจ เพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ในส่วนของรถบรรทุกขนดินก็ได้มีการขอความร่วมมือในการล้างคราบฝุ่นละอองจากล้อรถ ก่อนที่จะเข้ามาเขตพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่น และในเรื่องของทางขนส่งได้ดำเนินการลดปัญหาเรื่องควันดำ ก็ได้มีการรณรงค์ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ไปยังพี่น้องประชาชน เช่น กรณีรถควันดำทั้งหลาย พยายามกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบสภาพรถของตนเอง เพื่อลดปัญหาในสิ่งเหล่านี้

มาตรการที่ 3 คือ เทศบาลได้ทำการ Big Cleaning อย่างต่อเนื่องทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง เช่น เมื่อคืนที่ผ่านมาตัวแทนจากสำนักการสาธารณสุขฯ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ เทศกิจ, อปพร.เทศบาลนครขอนแก่น กว่า 100 คน รถดับเพลิงฉีดน้ำ 8 คัน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยฉีดล้างถนนศรีจันทร์ แบบเป็น 2 ทีม ทีมที่ 1 จากสี่แยกศรีจันทร์ตัดกลางเมือง มายังศาลหลักเมืองขอนแก่น ทีมที่ 2 จากสี่แยกศรีจันทร์ตัดกลางเมืองถึงสี่แยกถนนศรีจันทร์ตัดถนนรอบเมือง (สะพานผี)

มาตรการที่ 4 คือ ปัญหาการเผา เทศบาลได้เปิดพื้นที่รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการเผา เขตในเทศบาลนครสามารถ สามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 199 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น และได้มีการสั่งการถึงมาตรการในการปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงแค่การรับข้อมูลแล้วบันทึกเท่านั้น แต่จะมีการลงพื้นที่ นำรถดับเพลิงไปดับไฟ และหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร ใครเป็นผู้เผา และหากผิดกฎหมายจะมีมาตรการเด็ดขาดเพื่อส่งดำเนินคดีต่อไป

ส่วนมาตรการอื่นๆ เช่น นอกเขตพื้นที่ ได้มีการสั่งการรับเรื่องร้องเรียนกรณีเกิดเหตุการณ์ หากพบเห็นมีการเผาหญ้า อ้อย ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น หรือนอกเขตเทศบาล ทางเจ้าหน้าที่จะออกไปปฏิบัติทันที เพื่อไปดู ไปดับไฟ ทั้งนี้ต้องหาสาเหตุการเกิดไฟไหม้ที่แท้จริง ถ้าหาสาเหตุการเผาว่ามีคนจงใจที่จะเผาก็ให้รายงานกลับมาเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลคนนั้น โดยดำเนินการอย่างเคร่งครัด พบเห็นการเผาในที่โล่ง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น แจ้ง 043 221184 หรือ 199 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกเขตเทศบาลฯ แจ้ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น 043 331358 สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น 043 237971 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่10 043 246772-3 ศูนย์ดํารงธรรมขอนแก่น สายด่วน1567

ส่วนในการแก้ไขปัญหาระยะยาว นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้ความเห็นว่า ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้น รวมถึงหามาตรการส่งเสริมในด้านอื่นๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา เช่น กรณีการเผาอ้อยของเกษตรกร ก็ควรมีการส่งเสริมในด้านอื่นๆเพื่อช่วยลดต้นทุนของเกษตรกรให้ได้มากที่สุด เช่น สนับสนุนรถตัดอ้อย รวมถึงควรออกกฎไม่ให้โรงงานรับซื้ออ้อยเผาโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ สิ่งที่กำลังปฏิบัติอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ทั้งหมด เพราะ ฝุ่น ควันจากรถยนต์ ควันจากการเผาไหม้ ควันที่เกิดจากการหุงต้มทำอาหาร ฝุ่นที่เกาะมาตามล้อรถ ฝุ่นที่เกิดจากการก่อสร้าง ฝุ่นที่เกิดจากบ้านเรือน ซึ่งควันเหล่านี้เกิดการสะสมในปริมาณมหาศาล และสะสมมาอย่างยาวนาน ซึ่งหลายมาตรการที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้ ก็ทำพร้อมๆ กันทุกมาตรการ ขณะนี้หน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งทำก็ไม่ประสบผลสำเร็จ หากพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ อยากจะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนว่า ณ เวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่เป็นหน้าที่ใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันเป็นหน้าที่ของทุกคน ต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกันแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกฝ่าย จึงจะสามารถแก้ไขปํญหาในระยะยาวได้

นอกจากนี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวถึงประเด็นที่มีประชาชนบางส่วนมีความวิตกกังวลว่า โรงงานกำจัดขยะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าบ้านคำบอน ของเทศบาลนครขอนแก่น มีส่วนทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองหรือไม่ นายกเทศมนตรี ได้กล่าวว่า โรงงานกำจัดขยะมีจุดมอนิเตอร์ หรือจุดควบคุมมลพิษ โดยการเชื่อมสัญญาณกับกรมควบคุมมลพิษ ดังนั้น ค่ามลพิษต่างๆที่เกิดขึ้น จึงเป็นแบบ Real Time และที่ผ่านมาตัวเลขที่ปรากฏทุกตัวล้วนแต่ต่ำกว่าค่ามาตรฐานทั้งสิ้น ดังนั้นประชาชนจึงมั่นใจได้ว่า โรงงานกำจัดขยะแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ไม่ส่งผลกระทบต่อปัญหาฝุ่นละอองของจังหวัดขอนแก่นแต่อย่างใด