ทน.ขก.ร่วมพิธี “วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”

ทน.ขก.ร่วมพิธี “วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน”

เทศบาลนครขอนแกน ร่วมพิธี “วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน” : วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่น ที่ 1 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าร่วมงานพิธี “วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

กองอาสารักษาดินแดน ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พุทธศักราช 2497 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 ทางราชการจึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ซึ่งสำหรับปีนี้ถือวาครบรอบปีที่ 65