ทน.ขก.รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน“ฝุ่นละอองขนาดเล็ก”

“ฝุ่นขอนแก่นพุ่งสูงสุดในประเทศ AQI มากกว่า 200 อยู่ในเกณฑ์ระดับอันตรายต่อสุขภาพ”

ทน.ขก.รณรงค์สวมหน้ากากอนามัยป้องกัน“ฝุ่นละอองขนาดเล็ก”: วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น นางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนการส่งเสริมสาธารณสุขฯ เจ้าหน้าที่ พนักงาน รวมถึงเทศกิจฯ เดินรณรงค์ประชาสัมพันธและแจกหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ตามที่เกิดสถานการณ์มลพิษทางอากาศ พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน และไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ระดับอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกัน โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการเฝ้าระวังและได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่ดำเนินการไปแล้ว คือ เฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ,ออกประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่องแนวทางในการลดปัญหาและป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองในบรรยากาศ และออกปฏิบัติการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่โล่ง (ที่ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก) เพื่อควบคุมฝุ่นละอองตามแผน เส้นทาง ถนนมิตรภาพ ถนนมะลิวัลย์ บึงทุ่งสร้าง บึงแก่นนคร

วันนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันตัวเอง เช่น งดการทำกิจกรรมกลางแจ้งที่ไม่จำเป็น การสวมหน้ากากอนามัยกรณีต้องเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ,รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันฝุ่นละออง โดยออกแจกหน้ากากอนามัยในวันนี้ให้พี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน 3 จุด คือ ตลาดบางลำพู ตลาดสดเทศบาล 3 และหน้าโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ส่วนมาตรการลดปริมาณฝุ่นการล้าง ทางเทศบาลฯ จะออกปฏิบัติการพรมน้ำลดฝุ่นละอองในอากาศและล้างถนนสายหลักซ้ำ โดยกำหนดปล่อยแถว ในวันนี้ เวลา 21.00 น. เพื่อออกดำเนินการเส้นทางถนนศรีจันทร์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาฯและช่องทางการแจ้งเหตุ/เรื่องร้องเรียน ผ่านทางสื่อโซเชี่ยลต่างๆ หรือทางหมายเลข 199 ตลอด 24 ชั่วโมง